COVID-19 pozitivní a těhotná, mám se bát?

Jak se covid-19 rozšiřuje v naší populaci, stává se jedním z hlavních problémů také riziko infekce u těhotných žen a přenos infekce z matky na dítě.

Poznatků a důkazů zatím není mnoho, ale ty, které byly prozatím publikovány, jsou spíše uklidňující. Z doposud známých informací vyplývá, že onemocnění má až v 80% mírný průběh.

V současné době neexistuje žádná preventivní vakcína proti koronaviru a jedinou možností prevence je rouška, rozestupy a dezinfekce, neboť virus se šíří převážně kapénkovou infekcí, tedy kašláním, smrkáním, během hovoru a líbáním a následně i kontaminovanými povrchy, kde virus přežívá i několik hodin. Vzdálenost přenosu je až 2m.

Doba mezi nákazou a výskytem prvních příznaků je nejčastěji 1-5 dnů, může to však být i 14 dnů a nakazit se můžete i od člověka, který zatím příznaky nemá.

Příznaky onemocnění jsou v 80% horečka, 60% kašel, 20% dušnost a dále v méně než 20% bolest v krku, bolest svalů a kloubů, hlavy, vzácně průjem, nevolnost, ztráta čichu a chuti, nechutenství, případně ekzém.

Zatím jsem se u těhotných pacientek setkala pouze s mírným průběhem onemocnění (teplota, kašel, bolest v krku, bolest svalů, únava), jehož léčbu zvládly v domácím prostředí. V průměru týdenní hospitalizaci si vyžadují stavy s vysokými neustupujícími horečkami a dušností, i s ohledem na nepřímé nežádoucí účinky horečky na plod, ale toto ostatně platí pro všechna horečnatá infekční onemocnění, nejen pro covid-19.

Jedna z prvních studií, která proběhla začátkem roku v Číně, sledovala covid pozitivní těhotné ženy s potvrzeným zápalem plic. Byly u nich odebírány vzorky jak plodové vody, pupečníkové krve a mateřského mléka, tak stěry z nosohltanu novorozenců a nebyly nalezeny žádné důkazy přímého přenosu viru na dítě během porodu.

Důvodem je zřejmě i to, že virus je nejaktivnější v plicích a střevech, ne v krvi.

Zda je vhodnější přirozený porod nebo porod císařským řezem se zcela přesně neví. O provedení císařského řezu se rozhoduje především u žen s akutními příznaky s těžším průběhem. Vychází se z toho, že přirozený porod je mnohem časově delší, více zatěžující plíce i srdce matky než porod císařským řezem.

Podle mé dosavadní zkušenosti, vzhledem k převažujícímu mírnému průběhu nemoci, byla velká většina rodiček schopna své dítě porodit přirozeně.

Co se týká situace po porodu, existuje několik známých případů onemocnění novorozenců covidem-19, ale nepodařilo se dokázat, že došlo k přenosu infekce při porodu, spíše až po něm. U těchto dětí byla pozorována dušnost, zrychlení srdečního rytmu, horečka, snížená tolerance krmení, nadýmání a zvracení.

Infekce matky koronavirem by tedy neměla být důvodem jejího odloučení od novorozence po porodu. Mateřské mléko hraje důležitou roli v ochraně před nemocí, proto i Česká neonatologická společnost doporučuje, aby matky své dítě kojily nebo dítě krmily vlastním dostříkaným mlékem.

 • pokud je tedy rodička bez příznaků onemocnění, ale je v karanténě (tj. byla v kontaktu s covid-19 pozitivním člověkem), je nutné, aby dodržovala důsledně hygienu rukou a nošení roušky. Během pobytu v porodnici je oddělena od ostatních rodiček a novorozenců a alternativou je tzv. ambulantní porod, kdy je předčasně propuštěna do domácí péče.
 • rodička s prokázanou infekcí covid-19, bez závažných příznaků může své dítě kojit. Oba zůstávají izolováni v jedné místnosti, postýlka dítěte by měla být minimálně 2m od lůžka matky, nutná je přísná hygiena rukou i rouška. Fyzický kontakt by měl být limitován na dobu odpovídající infekčnosti tj. 14 dnů nemoci. Personál nemocnice musí dodržovat ochranný bariérový režim (dvoje rukavice, plášť, čepice, štít, respirátor).
 • rodička s prokázanou infekcí covid-19 se závažným průběhem je obvykle od novorozence dočasně izolována, ale musí jí být vyhrazena odsávačka, aby mohlo být její dítě krmeno mateřským mlékem a aby byla udržena laktace pro další krmení dítěte po uzdravení matky. Personál opět dodržuje ochranný bariérový režim.

Pro všechny ženy je nejlepší prevencí

 • pravidelné mytí rukou alespoň 30s a vhodné je používat i dezinfekci,
 • nedotýkat se svého obličeje,
 • používat jednorázové kapesníky,
 • vyhýbat se uzavřeným přeplněným místnostem a kontaktu s nemocnými,
 • omezit cestování,
 • používat roušku,
 • podpořit svoji imunitu dostatečným spánkem, pestrou stravou, dostatkem tekutin, procházkami na čerstvém vzduchu,
 • pravidelně uklízet a omývat kliky, počítače a telefony.

www.koronavirus.mzcr.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů