VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy
 
 
Oznámení o odstoupení od smlouvy
 
Adresát:       MUDr. Martina Píšťková
IČ:                  09159355
Adresa:         Břestek 302, 68708, Břestek
telefon:         +420 603106365
Adresa pro doručování elektronické pošty: info@nejenkrasna.cz
 
 
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):
 
 
Datum objednání (*)/datum obdržení (*):
 
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):
 
Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):
 
 
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):
 
Datum:
 
 
 
(*) Nehodící se škrtněte